Những tin tức đáng chú ý: Một người Sri Lanka dương tính với Sars - CoV -2 sau khi về nước; EU và 14 nước ký tuyên bố chung kêu gọi phân phối công bằng vắc xin COVID-19; Nhìn lại những hoạt động từ thiện của các tỷ phú; Lớp học quá tải trong dạy học;...

TRỌN BỘ