Chương trình có những nội dung đáng chú ý: Nhiều cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ chui ngang nhiên hoạt động; Thủ đoạn phù phép bánh kẹo hết hạn sử dụng; chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức xấu; Nhiều bang tại Mỹ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiên vaccine COVID-19...

TRỌN BỘ