Tin chính trong chuyển động 24h hôm nay: Chuyển biến tích cực ngày đầu Hà Nội kiểm tra, rà soát các cửa hàng, quán ăn -Người chiến sĩ công an nhân dân giữa tâm dịch Covid-19 - Sinh viên Mỹ phản đối học trực tuyến mà vẫn phải trả nguyên học phí,... những tin tức tổng hợp đáng chú ý luôn được cập nhập trong chuyển động 24h

TRỌN BỘ