Những nội dung đáng chú ý: Gia tăng bệnh viêm màng não virus tại Nghệ An, Hà Tĩnh; Chợ đen oxy y tế bùng phát tại Ấn Độ; Tăng cường phòng dịch tại di tích thắng cảnh Hà Nội; Khoảnh khắc lịch sử trong tâm trí phóng viên chiến trường; Phú Quốc: Liên tục phát hiện người nhập cảnh trái phép.

TRỌN BỘ