Những nội dung đáng chú ý trong chương trình: Chấn chỉnh hoạt động xe cứu hộ WHO ban hành hướng dẫn điều trị mới cho bệnh nhân COVID-19 Tp. Hồ Chí Minh: Hàng loạt bệnh viện mới được xây dựng để giảm quá tải Tạo cơ chế cho nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học

TRỌN BỘ