Những nội dung đáng chú ý: TP. Hồ Chí Minh: Nhiều trường chuẩn bị đón học sinh trở lại; Nỗ lực đảm bảo quyền đi học của trẻ em miền núi; Israel đánh giá biến thể AY.4.2 mạnh hơn so với Delta; Trung tâm tiêm chủng hoạt động xuyên đêm tại Nga; Nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ trong mùa dịch bệnh.

TRỌN BỘ