Những nội dung đáng chú ý: Hoàn thành 135 trạm y tế lưu động tại TP. Hồ Chí Minh; Bộ đội mang nhu yếu phẩm đến từng nhà F0; New Zealand quyết liệt ứng phó với đợt dịch mới; Nhiều ứng dụng lừa đảo trong mùa dịch; Hỗ trợ người khó khăn qua ứng dụng điện thoại; Đức trang bị hệ thống lọc không khí trong trường học.

TRỌN BỘ