Những nội dung đáng chú ý: Bất cập dạy văn hóa trong trường nghề; Nhiều cầu dân sinh bị chậm tiến độ ở TP. Hồ Chí Minh; Tàu ngầm Idonesia mất tích; Nga phóng trạm vũ trụ riêng vào năm 2025; Cướp bình dưỡng khí của bệnh viện tại Ấn Độ; Nhiều quốc gia chật vật triển khai tiêm vaccine; UEFA lên kế hoạch cải tổ Champions League.

TRỌN BỘ