Những nội dung đáng chú ý: Báo động tình trạng bạo lực nhằm vào người gốc Á tại Mỹ; Phụ huynh xoay xở tìm nơi trông con mùa dịch; Đội phản ứng nhanh bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ Hải Dương; Băn khoăn quy định không được đổi khu vực tuyển sinh vào lớp 10; Hệ lụy Facebook chặn các trang dịch vụ khẩn cấp tại Australia..

TRỌN BỘ