Chương trình có một số nội dung đáng chú ý: Công an Hà Nội xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Biến thể mới của virus SAR - CoV-2 bùng phát mạnh ở Bỉ; Nguy cơ trẻ bị xâm hại trên không gian mạng; Thủ đô nước Mỹ trước thềm Lễ nhậm chức Tổng thống, Ô nhiễm không khí tại Hà Nội...

TRỌN BỘ