Những nội dung đáng chú ý: Tăng cường cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh; Khơi thông 'luồng xanh' vận chuyển hàng hóa trong dịch; Hải Phòng kiểm soát chặt phương tiện vận chuyển hàng hóa;...

TRỌN BỘ