Những nội dung đáng chú ý: Hà Nội không còn quận huyện vùng xanh; Hà Nội: Nhà trường chờ kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi; Anh phát triển xét nghiệm chỉ phát hiện F0 còn truyền bệnh.

TRỌN BỘ