Những thông tin đáng chú ý trong chương trình: Hôm nay, vaccine Nanocovax liều cao nhất sẽ được thử nghiệm tại Việt Nam. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại đang đứng trước một đợt không khí lạnh mới tràn về. Chuyện về những người tiên phong đi xây dựng kinh tế mới. Twitter - Công cụ điều hành đất nước chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Mỹ Trump. Bắt đầu mở bán vé xe Tết. Nhiều người Việt Nam từ Campuchia về nước qua cửa khẩu Hà Tiên.

TRỌN BỘ