Những nội dung đáng chú ý: TP. Hồ Chí Minh mở lại vận tải hành khách đô thị; Hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19; Chưa rõ nguyên nhân mất dịch vụ Facebook; New Zealand chính thức từ bỏ chiến lược "không COVID"; Thông tin gây giận dữ thường "rất hấp dẫn" người dùng Facebook.

TRỌN BỘ