Chuyển động 24h | 05/08/2021 | Những nội dung đáng chú ý: 'Vùng xanh' chống dịch - vùng của ý thức và trách nhiệm cộng đồng; Bắt giữ ổ nhóm đóng giả dân quan tự vệ để cưỡng đoạt tiền; An sinh để chống dịch;...

TRỌN BỘ