Những nội dung đáng chú ý: TP Hồ Chí Minh xét nghiệm F3, chặn trước vòng lây mới; Nông dân gặp khó vì mùa dịch; Thử nghiệm buồng lấy mẫu xét nghiệm chống nóng;...

TRỌN BỘ