Những tin chính được các trang báo sáng nay đăng tải: - Cần có tiêu chí rõ ràng, cụ thể trong quy hoạch sân bay - Việc học trực tuyến thời COVID-19 đang đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục và tiết giảm chi phí xã hội - Thị trường du lịch nội địa sau tết - Ngành thuế đang siết chặt kiểm soát nhằm phòng chống hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng - Việc quản lý, lưu giữ, xử lý rác thải y tế cần được quan tâm - Điện ảnh là cách hữu hiệu để quảng bá du lịch - Người phụ nữ suốt 15 năm qua đã miệt mài vận động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

TRỌN BỘ