Pa-dâu (thầy cúng, thầy bói) là tên gọi của đồng bào dân tộc thiểu số Hre và Ca dong ở vùng cao Quảng Ngãi và Bình Định. Lợi dụng sự kém hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số tin, sùng bái, các đối tượng Pa - dâu đã cấu kết, lừa gạt lấy tiền của người dân, bịa chuyện gây nhiều vụ nghi kỵ cầm đồ thuốc độc dẫn đến phạt vạ, hệ lụy tự tử, cố ý gây thương tích, giết người, gây mâu thuẫn trong dân, mất an ninh, trật tự địa phương. Phim phản ánh thực trạng, nguyên nhân và đề ra các giải pháp để ngăn chặn việc cúng, bói gây hại và người dân không mê tín, tin các đối tượng Pa-dâu.

TRỌN BỘ