Chương trình bao gồm các nội dung khác nhau: Âm nhạc, nhảy múa, khéo tay, đọc truyện, thơ ca và trò chơi. Tất cả những nội dung này đều bám sát theo khung chương trình đào tạo tại các trường mầm non, nhưng được thể hiện bằng hình ảnh và âm nhạc bắt mắt, sinh động. 7 MC của chương trình là những nhân vật có tính nhận diện, có chức năng kết nối và truyền đạt các phần nội dung. Tất cả nhằm tập trung phát triển toàn diện cho trẻ về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mỹ và cả nhận thức.

TRỌN BỘ