Chương trình "KẾT NỐI NÔNG SẢN - SAN SẺ YÊU THƯƠNG - CHUNG TAY VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH" vừa được khởi động sáng nay. Mục tiêu để hỗ trợ hoạt động kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong bối cảnh đại dịch. Đại diện 4 cơ quan là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tham dự buổi giới thiệu, quảng bá nông sản Việt trực tuyến vào sáng nay.

TRỌN BỘ