Trong suốt 70 năm qua, các cán bộ chiến sĩ của Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật đã phát huy năng lực, gìn giữ truyền thống đầy tự hào như Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn: “Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý.”

TRỌN BỘ