Với hơn 90 nghìn tấn nông sản đang tới kỳ thu hoạch, bà con nông dân tỉnh Hải Dương đang đối mặt với nguy cơ tổn thất nặng về kinh tế. Dịch COVID-19 khiến địa phương này bị phong tỏa, nông sản khó tìm đầu ra. Trước tình hình đó, nhiều hội nhóm, tổ chức và doanh nghiệp đã phát động chiến dịch giải cứu nông sản thông qua mạng xã hội.

TRỌN BỘ