Nghề huấn luyện viên của môn golf lúc này tại Việt Nam là rất ít và vẫn chưa có chuẩn hóa về việc đào tạo.

TRỌN BỘ