Tháng 3 tới đây sẽ là thời gian quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa mới ở lớp 2 và lớp 6 ở các địa phương. Bộ Giáo dục sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động này, tuyệt đối không buông lỏng. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ về việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới ở lớp 2 và lớp 6.

TRỌN BỘ