Một vị khách không mời đã xuất hiện đúng lúc các cầu thủ đang ăn bữa duy nhất trong ngày trong lễ Ramadan.

TRỌN BỘ