Bên cạnh căng mình phòng chống dịch thì thời điểm này, chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt hơn trong cuộc chiến với virus tin giả. Cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý đồng thời phản bác những thông tin sai sự thật. Thế nhưng chúng ta cũng vẫn cần một liều vắc xin 'trách nhiệm' từ cộng đồng mạng.

TRỌN BỘ