Tại kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đang diễn ra, Quốc hội sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 22 chức danh lãnh đạo khác. Tuy nhiên, những ngày qua, trên mạng xã hội và một số trang mạng nước ngoài thiếu thiện chí, đã xuất hiện một số thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công tác nhân sự rất quan trọng của đất nước.

TRỌN BỘ