Cơ hội tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng, số lượng bệnh nhân tiếp cận với bảo hiểm y tế ngày càng tăng mạnh, tuy nhiên lại xuất hiện nhiều sự lạm dụng đối với bảo hiểm y tế như sử dụng chung bảo hiểm y tế, chẩn đoán quá mức cần thiết, lập khống hồ sơ...

TRỌN BỘ