Việt (Việt Anh) ngày càng vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của Giang (Lã Thanh Huyền). Anh vô tư đến nhà vợ cũ và con gái tụ tập bạn bè, ăn nhậu qua đêm để Giang bơ vơ. Đến lúc này, có vẻ Giang đã quá sức chịu đựng. Cô nói với Việt cô đã chấp nhận kết hôn với Việt là chấp nhận mối quan hệ của Việt với gia đình cũ. Nhưng không có nghĩa là Việt muốn qua lại với vợ cũ lúc nào cũng được. Anh thoải mái, vô tư ăn ngủ bên nhà vợ cũ, trong khi đó con gái và vợ cũ coi Giang như không tồn tại.

TRỌN BỘ