Đại dịch COVID-19 đã nhấn chìm hàng loạt hãng hàng không trong cơn khủng hoảng, thậm chí phá sản. Vậy nhưng cùng lúc đó, có một loại hình hàng không đặc biệt lại ăn nên làm ra nhờ đại dịch. Đó là các hãng hàng không chuyên cơ.

TRỌN BỘ