Trước đây, một số ngân hàng đã sử dụng mã QR để chuyển tiền, nhưng chỉ trong nội bộ ngân hàng đó, thì nay đã có thể kết nối liên thông giữa các ngân hàng, giúp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân có thể tự tạo 1 mã QR có số tài khoản thanh toán trên ứng dụng điện thoại. Bằng cách này, việc thanh toán không dùng tiền mặt có thể được mở rộng tới các cửa hàng nhỏ, thậm chí là các gánh hàng rong, khi người bán chỉ cần in mã QR để cho người mua có thể quét thanh toán.

TRỌN BỘ