Chính phủ Mỹ đã hủy bỏ quy định cấm các sinh viên nước ngoài tiếp tục ở lại Mỹ, nếu các trường họ đang theo học không tổ chức học trực tiếp trên lớp vào mùa thu này. Tâm trạng của các sinh viên nước ngoài nay đã được giải tỏa.