Mỗi 1 ca hỏa táng thì các dịch vụ tang lễ của tỉnh Thái Bình đều phải cắt lại và nộp cho ổ nhóm bảo kê 500.000 đồng. Việc thu tiền này từ đầu 2018 kể từ khi Hiệp hội Tang Lễ Thái Bình thành lập do ông Đường điều hành.

TRỌN BỘ