Campuchia đặt ra mục tiêu tiêm vắc xin cho 10 triệu người để hình thành miễn dịch cộng đồng. Chiến lược tiêm vắc xin "nở hoa" đang được áp dụng tại đất nước này. Đầu tiên, chiến dịch sẽ tập trung tiêm tại thủ đô Phnom Penh và những vùng đang bùng phát dịch rồi dần dần mới mở ra các khu vực khác cho đến khi hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

TRỌN BỘ