Thủ tướng nhấn mạnh, chiến lược phát triển của tỉnh Cà Mau cần tập trung một số trụ cột gồm: nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là thủy sản và du lịch; phát triển kinh tế tư nhân; công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm.

TRỌN BỘ