Sau Quảng Ninh và Hải Dương thì giờ đây, Hà Nội là một trong những địa phương trọng điểm phải đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch. Ngày 1/2, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Vậy lần này, Hà Nội sẽ thay đổi những phương thức như thế nào để ứng phó với đại dịch?

TRỌN BỘ