Bộ Y tế đang bắt tay chuẩn bị tiêm chủng cho hơn 70 triệu người dân - chiến dịch lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta. Khác với các lần trước, ở chiến dịch tiêm chủng này, Việt Nam đã có kinh nghiệm triển khai tiêm chủng theo chiến dịch.

TRỌN BỘ