Những thông tin đáng chú trên các trang báo sáng nay: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho cử tri khi tham gia bầu cử. Chỉ trong 1 năm, giá thức ăn chăn nuôi đã điều chỉnh tăng đến 5 lần. "Áo xanh nơi vùng sâu" là bài viết đáng chú ý trên tờ Tiền phong.

TRỌN BỘ