Nhờ vào mạng xã hội mà việc tổng tấn công ai đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tới độ trở thành một trong những thú tiêu khiển được ưa chuộng. Chỉ trích tập thể không phải lúc nào cũng xấu, bởi nếu được định hướng tốt, nó sẽ giúp gia tăng trách nhiệm giải trình, xóa đi nhiều hành vi sai trái trong cuộc sống. Nhưng nếu sai hướng, chuyển thành công kích, thì bão cộng đồng mạng đơn thuần chỉ là tàn phá.

TRỌN BỘ