Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều hoạt động được triển khai nhằm giúp đỡ cho người nông dân có thể tiêu thụ được nông sản. "Việt Nam thức giấc sáng nay muốn mời quý vị cùng đồng hành với hoạt động tiêu thụ xoài Khánh Hòa, tại vùng xoài huyện Diên Khánh.

TRỌN BỘ