“Cháu ơi, cháu à” là chương trình do Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình, Đài THVN mua bản quyền và sản xuất dựa trên chương trình gốc của Thái Lan. Người tham gia chương trình sẽ là một cặp ông hoặc bà và cháu, phải vượt qua các nhiệm vụ khác nhau để có được phần thưởng cuối cùng là một chuyến đi châu u. Các nhiệm vụ trong “Cháu ơi, cháu à” sẽ có mức độ khó dễ khác nhau với mục đích mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho ông/bà và cháu, có thể là những công việc họ chưa bao giờ thực hiện. Thông qua các nhiệm vụ này, ông bà và cháu sẽ thêm hiểu nhau và thu hẹp được khoảng cách thế hệ trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

TRỌN BỘ