Tính tới thời điểm này đã là 3 tuần kể từ khi các nước châu Âu bắt đầu tiêm chủng ngừa COVID-19. Các báo cáo từ các quốc gia đều khẳng định vaccin Pfizer/BioNTech là an toàn, không gây ra những sự cố bất thường. Uỷ ban châu Âu đã cho phép sử dụng một loại vaccin khác, là Moderna, nhưng lúc này chưa đủ dữ liệu để đánh giá.

TRỌN BỘ