Những nội dung đáng chú ý trong Chào buổi sáng ngày hôm nay: Xem xét hỗ trợ hơn 27 nghìn lao động tự do, Hà Nội ô nhiễm không khí giá tăng; Người dân vùng hạn thiếu nước sạch;...

TRỌN BỘ