Chương trình có các nội dung đáng chú ý: Doanh nghiệp lên phương án tiêm vắc xin cho người lao động; Sẽ xây dựng thêm 4000 km cao tốc; Khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu vắc xin phòng Covid-19; Những bác sỹ căng mình trên tuyến đầu chống dịch; Nhiều doanh nghiệp chưa triền khai ứng dụng bản đồ Covid-19; Cảnh báo lừa đảo nợ tiền điện

TRỌN BỘ