Những nội dung đáng chú ý: Lập phòng xét nghiệm COVID-19 tại Hà Tiên; Thái Lan dừng các chuyến bay nội địa ban đêm; Gia tăng tình trạng phụ nữ buôn bán ma túy; COVID-19 lây nhiễm mạnh trong các nhà máy và chợ ở thủ đô Phnom Penh; ...

TRỌN BỘ