Những nội dung đáng chú ý: Bình Dương đảm bảo oxy trong điều trị COVID-19; TP. Hồ Chí Minh: Số ca F0 trong cộng đồng tiếp tục tăng cao; Xuất cấp thuốc điều trị COVID-19; Nhiều trường hợp sử dụng giấy đi đường khống; Tiêm vắc xin cho người có công với cách mạng; New Zealand áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc; Kêu gọi không trục xuất người tị nạn Afghanistan.

TRỌN BỘ