Những tin tức đáng chú ý: Tp. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại ga tàu, Tăng cường kiểm soát người và phương tiện ra vào Quảng Ninh, Hải Dương tăng cường lực lượng chống dịch, Anh cho phép tình nguyện viên phơi nhiễm COVID-19, Bỉ khuyến cáo người dân không nên mua vắc xin COVID-19 trên mạng...

TRỌN BỘ