Những nội dung đáng chú ý: Thí điểm vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh; Khảo sát nguyện vọng việc làm của người lao động về quê; Quy định mới về nông sản Việt Nam vào Trung Quốc; Diễn biến bão số 8; Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Doanh nghiệp cần động lực bứt phá trong tình hình mới.

TRỌN BỘ