Những thông tin đáng chú ý trong chương trình: TP. Hồ Chí Minh tăng giãn cách và rà soát tất cả các trường hợp F1; Một bộ phận dân cư lại đang xuất hiện tâm lý chủ quan, không đảm bảo giãn cách theo quy định; Thành phố Hà Nội chuẩn bị triển khai tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 cho người dân; Châu Âu vẫn được nhận định là chưa qua cơn nguy hiểm COVID-19.

TRỌN BỘ