Những tin chính đáng chú ý: Tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển; Hàn Quốc tăng quy định về giãn cách xã hội;...